Info 2020-06-25T10:10:08+02:00

Na Karičke v nových stanoch

15 júla, 2020|

Karička tradične,netradične v septembri!

20 júna, 2020|

Info

CASSOVIA FOLKFEST 17- 20.9. 2020

Program festivalu Cassovia folkfest sa odohráva na Hlavnej ulici (štvrtok – piatok) a vo Valalikoch (sobota) a v meste Trebišov (nedeľa)

Vstupenky

 • festivalové programy sú bezplatné

Doprava na festival 

 • osobná doprava, mestská hromadná doprava

Zdravotná pomoc a prvá pomoc

 • Počas festivalu bude návštevníkom k dispozícii aj  zdravotnícka služba.
 • V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v obci, na stanici a pod.) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.

Čo je zakázané

– Vstup do areálu so sklenenými fľašami a inými sklenenými nádobami.
– Pyrotechnické predmety, otvorený oheň, ostré predmety a predmety ohrozujúce bezpečnosť.
– Drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.
– Fajčenie v priestoroch amfiteátra.

Občerstvenie

 •  Pre návštevníkov budú pripravené stánky s občerstvením.

Zvieratá

 • Do festivalového areálu je povolený vstup psov a iných domácich zvierat len na vôdzke a s náhubkom.
 • Majitelia sú povinní po svojich zvieratách odstraňovať exkrementy. V opačnom prípade budú vykázaní z areálu amfiteátra.

Počasie

 • Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.
 • V prípade pekného počasia odporúčame chrániť si hlavu pred slnkom.
 • Pre prípad dažďa sa oplatí mať so sebou pršiplášť, prípadne gumenú nepremokavú obuv.

Dobrá rada

 •  Nezdržiavajte sa v blízkosti reprosústav dlhší čas, príliš hlasný zvuk môže poškodiť sluch.

Informácie

 •  Akékoľvek informácie v súvislosti s festivalom Vám rád poskytne organizačný štáb prítomný na mieste konania. Organizátori budú viditeľne označení.

Dôležité upozornenie 

Organizátori majú právo bezplatne použiť zábery (fotografické, video), na ktorých sú návštevníci festivalu, na jeho dokumentovanie a promovanie v budúcnosti.

Facebook

Partneri