O podujatí 2020-07-10T11:02:14+02:00

Na Karičke v nových stanoch

15 júla, 2020|

Karička tradične,netradične v septembri!

20 júna, 2020|

Pripravujeme
CASSOVIA FOLKFEST 
39. ročník festivalu sa uskutoční v termíne 17-20.9. 2020
CASSOVIA FOLKFEST 2020
Cassovia folkfest nadväzuje na dlhoročnú tradíciu konania folklórnych podujatí v metropole východného Slovenska v meste Košice. Je zameraný na prezentáciu tradičnej kultúry regiónov Košického samosprávneho kraja, Slovenska a európskych krajín. Hlavným cieľom festivalu je prezentovať tradičnú ľudovú kultúru Slovenska a iných národov širokej verejnosti a hľadať nové postupy pre prezentáciu tradičnej kultúry, posilnenie zdravého lokálpatriotizmu v slovenskej populácii, vytvorenie perspektívy pre prezentáciu regiónu v medzinárodnom meradle, iniciovanie rozvoja cestovného ruchu na báze organizovania kultúrnych podujatí.
V tomto roku sa festival ponesie v duchu tradičných hodnôt. Návštevníci si budú môcť vychutnať atmosféru Jarmoku remesiel na Hlavnej ulici, či zúčastniť sa na v poradí 8. pokuse o slovenský rekord v tancovaní karičky. Tohto roku tancujeme ABOVSKÚ KARIČKU.
Program zahraničných a domácich kolektívov bude prebiehať počas víkendu v obci Valaliky a v meste Trebišove.
Organizátor:
umelecká a reklamná agentúra KULTOBIN

Spolupráca pri príprave a realizácii:

Mesto Trebišov

Obec Valaliky

Kultúrne centrum Abova Bidovce

Communication House

Košické folklórne štúdio o. z.
Dom ľudového tanca
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana

Podujatie finančne podporili:

Fond na podporu umenia
Košický samosprávny kraj
Mesto Košice

Facebook

Partneri