Program 2023-03-30T15:31:43+02:00

Rekord v tancovaní Karičky z Parchovian

17 októbra, 2022|

Program

CASSOVIA FOLKFEST
22.6.2023 – 25.6.2023

31.5.2023 – 30.6.2023

Knižnica J. Boccatia  

Výstava  FOLKÓR v KOŠICIACH vo fotografii Michala Kristeka

Sprievodný program Cassovia folkfestu

ŠTVRTOK, 22.6.2023

Košice, Hlavná ulica, Urbanova veža 

09,00 – 20,00   JARMOK REMESIEL

11,00 – 12,00  Program domácich a hosťujúcich súborov

15,30 – 16,30 Program domácich a hosťujúcich súborov

Košice, Historická radnica

09,30 Prijatie zahraničných hostí u primátora

11,30  VÝCHOVNÝ KONCERT zahraničných súborov pre ZŠ  v Košiciach

Košice, Hlavná ulica

17,00 – 17,45 Pozvánka na festival: Sprievod domácich a zahraničných súborov, ktorý začne pri Dolnej bráne.

Košice, Rozhlasové štúdio RTVS, Moyzesova 7

19,30  HUDOBNÝ KONCERT  v priamom vysielaní rádia Regina.

účinkujú  domáce a zahraničné súbory – Taliansko, Švédsko, Izrael, Belgicko,  ľudová hudba a spevácke  skupiny  súborov Železiar, Hanička,  Železiarik a Viganček

Moderátor: Zuzana Bobriková

PIATOK, 23.6.2023

Košice, Hlavná ulica, Urbanova veža 

09,00 – 20,00  JARMOK REMESIEL

11,00  VÝCHOVNÝ KONCERT zahraničných súborov pre ZŠ  v Košiciach

 

Kechnec, amfiteáter

18,00   Domáce súbory

19,00   Program zahraničných súborov zo Sicílie, Turecka a Ukrajiny  s hostiteľom, súborom Železiar

Moderátor: Zuzana Bobriková

 

SOBOTA, 24.6.2023

Košice, Historická radnica

 17,00 NAŠE HRY A TANCE

Program detských folklórnych súborov z regiónov KSK

19,30 HOSTIA SPOZA HRANÍC s hostiteľským súborom

Program zahraničných súborov zo Švédska, Sicílie, Belgicka a Izraela s domácim hostiteľom FS Železiar.

22,00 ZÁBAVA pri ľudových hudbách: taliansky, turecký a ukrajinský  – dotyk s kultúrou iných národov

 

NEDEĽA,  25.6.2023

VALALIKY, amfiteáter

15,00  NA TANEČNÚ NÔTU  –  dychovka  + zahraničné súbory po 10 – 15 minút

VALALIKY,  kultúrna dom

16,00 ZÁVEREČNÝ PROGRAM festivalu zostavený z  programu domácich a zahraničných súborov.

  1. časť – DOMÁCE SÚBORY
  2. časť – HOSTIA

______________________________
Zmena programu vyhradená

Facebook