Kontakt 2022-05-09T16:35:33+02:00

Kontakty

ORGANIZÁTOR

KULTOBIN, spol. s r. o.
Starozagorská 10, 040 23 Košice

IČO: 31674992
DIČ: 2020766066
IČ DPH: SK2020766066

SPOLUORGANIZÁTORI

Obec PARCHOVANY
Obec ČAŇA
Obec VALALIKY
Mesto TREBIŠOV

DOM ĽUDOVÉHO TANCA
Košické folklórne štúdio, o. z.
Súkromná ZUŠ Vlada Urbana

PROGRAMOVÝ RIADITEĽ FESTIVALU
Ing. Vladimír Urban
urban@zeleziar.sk
+ 421 908 993 105

MANAŽÉR PODUJATÍ
Mgr. Lýdia Vargová
manazer@dlt.sk
+ 421 905 241 030

SPRÁVA JARMOKU REMESIEL
Ing. Zuzana Krajňáková

cassoviafolkfest@gmail.com
+ 421 904 239 779