Čo nás čaká v tomto roku

* JUBILEJNÁ KARIČKA – 5 pokus o slovenský rekord
* Jarmok remesiel na Hlavnej ulici
* Hlavné programy v amfiteátri pod Hrešnou
* Jánsky večer pod Hrešnou - vatry, fakle
* Vystúpenia folklórnych súborov a folklórnych skupín

- do Kavečian sa dostanete autobusom č. 29  ZOO
? cestovný poriadok

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jubilejná Karička 2017

 

tlačová správa, Karička 2017

www.karickatanec.sk
facebook.com/karickatanec

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

PROGRAM 2017
(Košický folklórny festival)

Štvrtok 22. 6. 2017

17.00 h Hlavná ulica - Immaculata
JUBILEJNÁ KARIČKA – 5. ročník
tancovanie Karičky, pokus o nový? slovenský? rekord

17.30 h Hlavná ulica - Immaculata
TLIESKAČKY
rytmické hry tanečníkov FS Železiar

18.00 h Hlavná ulica - Immaculata
ŠKOLA TANCA

19.00 h Hlavná ulica - Immaculata
FOLK MUSIC ORCHESTRA
koncert 19 - členného orchestra učiteľov a žiakov SZUŠ Vlada Urbana

20.00 h Hlavná ulica – Immaculata
TANEČNÁ SHOW
disco, street dance, tance iných národov, moderné a módne tance

Piatok 23. 6. 2017

9.00 - 20.00 h Hlavná ulica - Urbanova veža
JARMOK REMESIEL
A SPRIEVODNÉ PROGRAMY:

15.30 h tanečná skupina ŠŤASTNÁ ŽENA
16.00 - 18.00 h CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Orgovánová 5, Košice
18.15 h spevácky súbor FURČAN
18.30 h folklórny kolektív PRISTAŠE

Sobota 24. 6. 2017

9.00 - 20.00 h Hlavná ulica - Urbanova veža
JARMOK REMESIEL A SPRIEVODNÉ PROGRAMY:
10.00 Ujo Ľubo - s rozprávkou Ako šlo vajce na vandrovku, spojené s diskotékou
11.30 h Folklórny kolektív Pristaše

16.00 h Amfiteáter pod Hrešnou - Kavečany
HALUŠKOVÝ FESTIVAL – 1. súťažné varenie a jedenie bryndzových halušiek v Kavečanoch

18.00 h Amfiteáter pod Hrešnou Kavečany
HOSTIA ĎALEKÍ ALE BLÍZKI
účinkuje: folklórny súbor zo Starej Pazovej (Srbsko)

19.00 h Amfiteáter pod Hrešnou Kavečany
GAZDO NÁŠ, GAZDO NÁŠ – O PRÁCI NA POLI, OD SEJBY PO DOŽINKY
účinkujú: folklórne skupiny BLANCAR, KARIČKA, KAVEČIANKA, KRASŇANKA,
KADLUBEK, ŽSS OLŠAVA, PARADNE NEVESTY

20.15 h Amfiteáter pod Hrešnou - Kavečany
JÁNSKY VEČER, OHNE A VATRY, TANEČNÁ ZÁBAVA
účinkujú: folklórne skupiny BLANCAR, KADLUBEK, spevácke skupiny KOŠIČAN
a ŽELEZIAR, folklórny súbor NADŠENCI, chlapská spevácka skupina ŠKRUPINKA
z Trenčína

14.00 h Chata Hrešná - Kavečany
UKÁŽKA REMESIEL
Umelecky rezbár - David Máriássy
Keramika - Bronislava Šariščanová


20.15 h Chata Hrešná - Kavečany
UKÁŽKA HRY NA FUJARE
zapálenie vatry, bubnovačka v doprovode ľudovej píšťalky

Nedeľa 25. 6. 2017

15.00 h Amfiteáter pod Hrešnou Kavečany
DETSKÉ HRY a TANCE, K TOMU NAŠE STARCE
účinkujú: detské folklórne súbory z Košíc: Čarnička, Hanička, Jazierko, Perlička, Viganček, Železiarik a folklórny klub Omladina

17.00 h Amfiteáter pod Hrešnou Kavečany
HRY TANEČNÉ
účinkuje: folklórny súbor ŽELEZIAR

 

Výstavy:
Verejná knižnica J. Boccatia, Hviezdoslavova 5, Košice
KERAMIKA – TRADÍCIE A SÚČASNOSŤ
Vernisáž 15. 6. 2017 o 16.30h

Roľnícky dom u Kavečaňa, Gazdovská 2, Kavečany
VÝSTAVA ĽUDOVÉHO ODEVU A TEXTÍLIÍ
Vernisáž 19. 6. 2017 o 17.00 h

 

 
_________  

    created 2017 |© Kultobin